آغاز مسابقات جوانان و امید استان البرز

آغاز مسابقات جوانان و امید استان البرز

از سری مسابقات جوانان و امید استان البرز دیروز بازی هایی در سالن انقلاب انجام شد که به شرح ذیل می باشد:

اولین بازی در رده سنی امید بود که بین دو تیم شهدای زیبا دشت و نامی برگزار شد.

شهدای زیبا دشت 0-5 نامی بازیکن برتر میدان حامد جعفری از تیم نامی

زنندگان گل های نامی: حامد جعفری 2 گل - پیمان جعفری - سعید عزیزی - فریدون قاسملو

دومین بازی در رده سنی جوانان برگزار شد که دو تیم چکاد و مهر جوان رودروی یکدیگر قرار گرفتند.

چکاد 3-1 مهر جوان بازیکن برتر میدان مجید خدامرادی از چکاد

زنندگان گل های چکاد: مجید خدامرادی 2 گل - محمد جشن

زننده گل مهر جوان: مهدی نظری

بازی سوم را دو تیم پرقدرت وحدت و چکاد در رده سنی امید انجام دادند که دو تیم به تساوی رضایت دادند.

وحدت 2-2 چکاد بازیکن برتر میدان ذبیح ا... مظفری از وحدت

زنندگان گل های وحدت: آرمان شعبانی - امیر جزوانی

زنندگان گل های چکاد : ساسان غیاثی پور - کفایت ا... محمدی

آخرین بازی این روز را پرسپولیس لویزان اشتهارد و نامی در رده جوانان برگزار کردند.

پرسپولیس لویزان اشتهارد 1-3 نامی بازیکن برتر میدان بهنام آزاد از پرسپولیس لویزان اشتهارد

زننده گل پرسپولیس لویزان اشتهارد: بهنام آزاد

زنندگان گل های نامی: حمیدرضا ندیمی 2 گل - میلاد مرادی